MIMA

Fitxa de Mima

  • Sexe: Femella
  • Raça: europeu
  • Naixement: 06/2013
  • Edat: 
  • Tamany: mitjà-gran

La Mima ens arriba al refugi per renúncia del seus propietaris, ve amb la seva companya Mimi i totes dues són un amor de gatetes, acostumades a conviure juntes i molt, molt mimoses. Estan adaptan-se al nou espai i als seus companys, és molt dur venin de viure amb una familia. Vine a conèixe-la, t’encantarà!!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….