MIMI

Fitxa de Mimi

  • Sexe: Femella
  • Raça: europeu
  • Naixement: 06/2012
  • Edat: 
  • Tamany: mitjà-gran

La Mimi ens arriba al refugi per renúncia del seus propietaris, ve amb la seva companya Mima i totes dues són un amor de gatetes, acostumades a conviure juntes i són molt mimoses. Estan adaptan-se al nou espai i als seus companys, és molt dur venin de viure amb una familia. Vine a conèixe-la, t’encantarà!!

La Mimi llegó al refugio porque sus propietarios ya no se podian hacer cargo de ella vino con su compañera Mima y las dos son un amor de gatitas, estan acostumbradas a convivir juntas y son muy mimosas. Se estan adaptando al nuevo espacio y a sus compañeros. Ven a conocer-la te encantará!!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….