Betty

Any de naixement: Febrer 2010
Sexe: Femella
Raça: Mestissa
Mida: Mitjana

La Betty va arribar al refugi fa poc amb el seu company Barbotas, ambdós procedents d’un síndrome de Noe. Actualment està delicada de salut. Va arribar molt prima, amb tumors a les mames i leishmània sense controlar.
Està amb tractament i semblava que millorava, però ara la veiem molt fluixa i apagada.
Necessita una casa on recuperar-se, és tot amor. Té 8 anys i mereix que algú l’estimi.
Pots ajudar a la Betty?

——————————

Año de nacimiento: Febrero 2010
Sexo: Hembra
Raza: Mestiza
Medida: Media

Betty llegó hace poco al refugio con su compañero Barbotas, ambos procedentes de un síndrome de Noe. Actualmente está delicada de salud. Llegó muy delgada, con tumores en las mamas y leishmània sin controlar.
Está con tratamiento y parecía que mejoraba, pero ahora la vemos muy floja y apagada.
Necesita una casa donde recuperarse, es todo amor. Tiene 8 años y merece que alguien la quiera.
¿Puedes ayudar a Betty?