Roc

Any de naixement: gener 2021
Sexe: Mascle
Raça: Bretó
Mida: Mitjà

El Roc busca amor per sempre! És molt sociable amb altres gossos. Conviu amb mascles i femelles i es porta molt bé. Amb la gent és amorós. Amb infinites ganes de jugar. El Roc es pot adaptar a qualsevol família que li vulgui donar una oportunitat. Però també necessita que l’eduquin bé. És molt jove i li falta molt per aprendre. Vols donar-li una oportunitat al Roc?

Per més informació truca al telèfon 93 840 27 77 o envia un e-mail a info@protectoragranollers.org


Año de nacimiento: enero 2021
Sexo: Macho
Raza: Bretón
Tamaño: Mediano

¡Roc busca amor para siempre! Es muy sociable con otros perros. Convive con machos y hembras y se lleva muy bien. Con la gente es amoroso. Con infinitas ganas de jugar. Roc se puede adaptar a cualquier familia que le quiera dar una oportunidad. Pero también necesita que lo eduquen bien. Es muy joven y le falta mucho por aprender. ¿Quieres darle una oportunidad a Roc?

Para más información llama al teléfono 93 840 27 77 o envía un e-mail a info@protectoragranollers.org