Chico

[CATALÀ]

 • Any de naixament: novembre 2013
 • Gènere: Mascle
 • Raça: Mestís
 • Tamany: Mitjà

És un gos molt afectuós amb la gent. Vital i amb ganes de viure i de jugar. Amb altres gossos es porta bé, però a vegades és molt intens. Amb una bona presentació i pautes, es podria adaptar a una família amb altres gossos.

Chico és un gos que ha tingut un passat trist. I mereix trobar una llar on sigui estimat protegit. L’abandonament és molt dur. I més, quan es tracta d’un gos sènior.
Ens agradaria molt trobar una llar per ell. El voleu venir a conèixer?

És positiu a leishmània, però està en tractament i la té totalment controlada. Chico us espera al refugi

Per més informació truca al telèfon 93 840 27 77 o envia un e-mail a info@protectoragranollers.org


[CASTELLANO]

 • Año de nacimiento: Noviembre 2013
 • Género: Macho
 • Raza: Mestizo
 • Tamaño: Mediano

Es un perro muy cariñoso con la gente. Vital y con ganas de vivir y jugar. Con otros perros se lleva bien, pero en ocasiones es muy intenso. Con una buena presentación y pautas, podría adaptarse a una familia con otros perros.

Chico es un perro que ha tenido un pasado triste, y merece encontrar un hogar donde sea amado y protegido. El abandono es muy duro. Y más cuando se trata de un perro senior. Nos gustaría mucho encontrar un hogar por él. ¿Quieres venir a conocerlo?

Es positivo en leishmania, pero está en tratamiento y la tiene totalmente controlada. Chico te espera en el refugio

Para más información llama al teléfono 93 840 27 77 o envía un e-mail a info@protectoragranollers.org


[ENGLISH]

 • Date of birth: November 2013
 • Gender: Male
 • Breed: Mixed Breed
 • Size: Medium

Chico is a very affectionate dog with people. Vital and eager to live and play. With other dogs he gets along well, but sometimes he can be a bit intense. With good presentation and guidelines, he could adapt to a family with other dogs.

Chico is a dog who has had a sad past and he deserves to find a home where he is loved and protected. Abandonment is very hard and more when it comes to senior dogs. We would very much like to find a home for him. Do you want to come and meet him?

He is positive for leishmania but is undergoing treatment and it is under control. Chico is waiting for you at the shelter.

For more information, call us at 93 840 27 77 or send an email to info@protectoragranollers.org