Koala

  • Any de naixement: 2017
  • Sexe: Femella
  • Raça: Europeu
  • Mida: Mitjà

El Koala necessita una acollida, a poder ser acollida pre adopció. És un gat que va arribar del carrer molt primet, era tot pell i ossos. Però tot i el seu trist aspecte físic sempre s’ha mostrat molt carinyós, agraint i gaudint cada carícia. 

El Koala fa setmanes que té diarrees. Això pot ser degut a un problema intestinal i el que queda per esbrinar és el seu diagnòstic. Podria ser un problema inflamatori o un cas més greu com el càncer.

Actualment, l’estem tractant i suplementant per tal que recuperi pes.  Demanem acollida fins que puguem conèixer el seu pronòstic. En gats sensibles i tan afables com el Koala, una casa d’acollida els suposa sempre una millora anímica que és molt important, sobretot si la salut és delicada.

El Koala té immunodeficiència felina, recomanem d’entrada una acollida sense altres gats o que siguin molt dòcils.

Per més informació truca al telèfon 93 840 27 77 o envia un e-mail a info@protectoragranollers.org


  • Año de nacimiento: 2017
  • Sexo: Hembra
  • Raza: Europeo
  • Tamaño: Mediano

Koala necesita una acogida, a poder ser acogida pre adopción. Es un gato que llegó de la calle muy delgadez, era toda piel y huesos. Pero pese a su triste aspecto físico siempre se ha mostrado muy cariñoso, agradeciendo y disfrutando cada caricia.

Koala lleva semanas diarreas. Esto puede deberse a un problema intestinal y lo que queda por averiguar es su diagnóstico. Puede ser un problema inflamatorio o un caso más grave como el cáncer.

Actualmente, lo estamos tratando y suplementando para que recupere peso. Pedimos acogida hasta que podamos conocer su pronóstico. En gatos sensibles y tan apacibles como Koala, una casa de acogida les supone siempre una mejora anímica que es muy importante, sobre todo si la salud es delicada.

El Koala tiene inmunodeficiencia felina, recomendamos de entrada una acogida sin otros gatos o que sean muy dóciles.

Para más información llama al teléfono 93 840 27 77 o envía un e-mail a info@protectoragranollers.org