Narco

[CATALÀ]

 • Any de naixament: Juny 2020
 • Gènere: Mascle
 • Raça: American Staffordshire Terrier
 • Tamany: Mitja

Rescatat d’una cadena. Rescatat d’una vida de misèries i desatencions. Rescatat d’un lloc que semblava més un abocador que una llar.
Així vivia Narco. Un gos 10. Un gos amorós i tendre. Un gos XXL per la seva mida i pel seu amor.
Rescatat gràcies a una instància feta a l’Ajuntament. Procediment que sempre s’ha de seguir quan hi ha indicis de maltractament.
I per sort, la seva vida ha canviat. Posarem tots els nostres esforços en fer-lo el més feliç possible fins que trobi una llar. I per això us necessitem a vosaltres. Necessitem una bona família per ell.
Narco és súper simpàtic i noble. I esperem que algú s’enamori d’ell i passi poc temps vivint a una gàbia.

Per més informació truca al telèfon 93 840 27 77 o envia un e-mail a info@protectoragranollers.org


[CASTELLANO]

 • Año de nacimiento: Junio 2020
 • Género: Macho
 • Raza: American Staffordshire Terrier
 • Tamaño: Mediano

Rescatado de una cadena. Rescatado de una vida de miserias y desatenciones. Rescatado de un sitio que parecía más un vertedero que un hogar. Así vivía Narco. Un perro 10. Un perro amoroso y tierno. Un perro XXL por su tamaño y por su amor. Rescatado gracias a una instancia hecha en el Ayuntamiento. Procedimiento que siempre debe seguirse cuando hay indicios de maltrato.

Y por suerte, su vida ha cambiado. Pondremos todos nuestros esfuerzos en hacerlo lo más feliz posible hasta que encuentre un hogar. Y por eso os necesitamos a vosotros. Necesitamos una buena familia por él. Narco es súper simpático y noble. Y esperamos que alguien se enamore de él y pase poco tiempo viviendo en una jaula.

Para más información llama al teléfono 93 840 27 77 o envía un e-mail a info@protectoragranollers.org


[ENGLISH]

 • Date of birth: June 2020
 • Gender: Male
 • Breed: American Staffordshire Terrier
 • Size: Medium

Rescued from a chain. Rescued from a life of misery and neglect. Rescued from a place that looked more like a dump than a home. This is how Narco lived. A dog 10. A loving and tender dog. An XXL dog for its size and for its love.

Rescued thanks to a call made to the City Council. Procedure that must always be followed when there are signs of abuse.

And luckily, his life has changed. We will put all our efforts into making him as happy as possible until he finds a home. And that’s why we need you. We need a good family for him. Narco is super nice and noble. And hopefully someone will fall in love with him and spend a little time living in a cage.

For more information, call us at 93 840 27 77 or send an email to info@protectoragranollers.org