Jacob

[CATALÀ]

 • Any de naixament: Juny 2022
 • Gènere: Mascle
 • Raça: Rottweiler
 • Tamany: Mitja

Va arribar al refugi a mans dels seus propietaris que no podien cuidar més d’ell.
Jacob és un gos molt noble. Afectuós tranquil i respectuós amb el seu espai. Passeja tranquil, al teu costat i sense estirar gaire de la corretja. Amb altres gossos és sociable, però sempre cal una bona presentació.
Ara mateix la seva vida està trencada. No sap que fer, li falta tot el que era important per ell. Està sol a una gàbia, sense la seva família i sense el seu company. La vida no és justa.
Però estem segurs que avui robarà algun cor. I ens encantaria poder veure’l feliç, iniciant un nou camí al costat d’una família que l’estimi i el protegeixi per sempre més.

.

Per més informació truca al telèfon 93 840 27 77 o envia un e-mail a info@protectoragranollers.org


[CASTELLANO]

 • Año de nacimiento: Junio 2022
 • Género: Macho
 • Raza: Rottweiler
 • Tamaño: Mediano

Llegó al refugio en manos de sus propietarios que no podían cuidar más de él. Jacob es un perro muy noble. Cariñoso tranquilo y respetuoso con su espacio. Pasea tranquilo, a tu lado y sin estirar demasiado de la correa. Con otros perros es sociable, pero siempre es necesaria una buena presentación. Ahora mismo su vida está rota. No sabe qué hacer, le falta todo lo importante para él. Está solo en una jaula, sin su familia y sin su compañero. La vida no es justa. Pero estamos seguros de que hoy robará algún corazón. Y nos encantaría poder verle feliz, iniciando un nuevo camino junto a una familia que le ame y lo proteja para siempre.

Para más información llama al teléfono 93 840 27 77 o envía un e-mail a info@protectoragranollers.org


[ENGLISH]

 • Date of birth: June 2022
 • Gender: Male
 • Breed: Rottweiler
 • Size: Medium

He arrived at the shelter at the hands of his owners who could no longer care for him. Jacob is a very noble dog. Affectionate, calm and respectful of his space. Walk calmly, next to you and without pulling too much on the leash. It is sociable with other dogs, but a good presentation is always necessary. Right now his life is broken. He doesn’t know what to do, he lacks everything that was important to him. He is alone in a cage, without his family and without his companion. Life isn’t fair. But we’re sure he’ll steal some hearts today. And we would love to see him happy, starting a new path with a family that will love and protect him forever more.

For more information, call us at 93 840 27 77 or send an email to info@protectoragranollers.org