Chula

[CATALÀ]

 • Any de naixament: Juliol 2012
 • Gènere: Femella
 • Raça: Mestiç
 • Tamany: Mitja

Chula és una gosseta gran però amb moltes ganes de viure. Afectuosa i activa tot i l’edat que té. Però no està molt socialitzada amb gossos. Això no vol dir que no pugui conviure amb altres animals, però sí que la seva adaptació serà més lenta.
Chula possiblement no trobarà mai una llar. I ens trenca el cor. No és el tipus de gossa que ens demanen. No és de mida petita, és de raça considerada potencialment perillosa, és gran d’edat…
Però després de tants anys de feina hem après que no hem de donar-nos mai per vençuts. I buscar aquelles persones disposades a estimar sense prejudicis. Aquelles persones que venen al refugi i et diuen” vull al que més necessiti marxar”. Les que inverteixen temps i paciència perquè les coses surtin bé.
Volem una casa per la Chula. Ho mereix. Ho mereix molt.

Per més informació truca al telèfon 93 840 27 77 o envia un e-mail a info@protectoragranollers.org


[CASTELLANO]

 • Año de nacimiento: Julio 2012
 • Género: Hembra
 • Raza: Mestizo
 • Tamaño: Mediano

Chula es una perrita grande pero con muchas ganas de vivir. Cariñosa y activa a pesar de su edad. Pero no está muy socializada con perros. Esto no significa que no pueda convivir con otros animales, pero su adaptación será más lenta. Chula posiblemente nunca encontrará un hogar. Y nos rompe el corazón. No es el tipo de perra que nos piden. No es de pequeño tamaño, es de raza considerada potencialmente peligrosa, es mayor de edad… Pero después de tantos años de trabajo hemos aprendido que nunca debemos darnos por vencidos. Y buscar a aquellas personas dispuestas a amar sin prejuicios. Aquellas personas que vienen al refugio y te dicen “quiero a lo que más necesite marcharse”. Las que invierten tiempo y paciencia para que las cosas salgan bien. Queremos una casa por Chula. Lo merece. Lo merece mucho.

Para más información llama al teléfono 93 840 27 77 o envía un e-mail a info@protectoragranollers.org


[ENGLISH]

 • Date of birth: July 2012
 • Gender: Female
 • Breed: Mixed Breed
 • Size: Medium

Chula is an elderly dog but with a lot of desire to live. Affectionate and active despite her age. But she is not very socialized with dogs. This does not mean that he cannot live with other animals, but his adaptation will be slower. Chula may never find a home. And it breaks our hearts. She is not the type of dog people ask for. She is not a small in size, and she is of the breed considered potentially dangerous, she is older.. But after so many years of work we have learned that we must never give up. And look for those people willing to love without prejudice. Those people who come to the shelter and tell you “I want the one who needs the most to leave”. The ones who invest time and patience so that things go well. We want a home for Chula. She deserves it. She deserves it a lot.

 

For more information, call us at 93 840 27 77 or send an email to info@protectoragranollers.org