Duque

[CATALÀ]

 • Any de naixament: Maig 2020
 • Gènere: Mascle
 • Raça: American Stafforshire Terrier
 • Tamany: Mitja

És un gos molt noble i sensible. A aquest petit li ha costat molt adaptar-se a la vida del refugi.
Va arribar malament de salut i per sort, cada dia està millor.
És un gos afectuós amb la gent i obedient. Però per ell, busquem una persona amb experiència amb gossos. Es deixa manipular bé, acaronar i jugar. Però és una mica obsessiu amb la protecció de recursos: pilotes, joguines o a vegades amb la mànega.
Al refugi no ha conviscut amb altres gossos i pensem que seria millor una llar sense altres animals.
Duque ho passa fatal a la gàbia. Es deprimeix molt.
Ens encantaria trobar una bona família per ell. I que pogués ser feliç. Ningú mereix passar la seva vida en uns pocs metres quadrats aïllats del món.

.

Per més informació truca al telèfon 93 840 27 77 o envia un e-mail a info@protectoragranollers.org


[CASTELLANO]

 • Año de nacimiento: Mayo 2020
 • Género: Macho
 • Raza: American Stafforshire Terrier
 • Tamaño: Mediano

Es un perro muy noble y sensible. A este pequeño le ha costado mucho adaptarse a la vida del refugio. Llegó mal de salud y por suerte, cada día está mejor. Es un perro cariñoso con la gente y obediente. Pero por él, buscamos a una persona con experiencia con perros. Se deja manipular bien, mimar y jugar. Pero es algo obsesivo con la protección de recursos: balones, juguetes o a veces con la manga. En el refugio no ha convivido con otros perros y pensamos que sería mejor un hogar sin otros animales. Duque lo pasa fatal en la jaula. Se deprime mucho. Nos encantaría encontrar una buena familia por él. Y que pudiera ser feliz. Nadie merece pasar su vida en unos pocos metros cuadrados aislados del mundo.

Para más información llama al teléfono 93 840 27 77 o envía un e-mail a info@protectoragranollers.org


[ENGLISH]

 • Date of birth: May 2020
 • Gender: Male
 • Breed: American Stafforshire Terrier
 • Size: Medium

It is a very noble and sensitive dog. This little one has had a hard time adapting to life in the shelter. He arrived in bad health and luckily, he is getting better every day. He is an affectionate dog with people and obedient. But for him, we are looking for a person with experience with dogs. It can be handled well, caressed and played with. But he is a bit obsessive about protecting resources: balls, toys or sometimes the hose. At the shelter he has not lived with other dogs and we think he would be better off in a home without other animals. Duque has a terrible time in the cage. He gets very depressed. We would love to find a good family for him. And that I could be happy. No one deserves to spend their lives in a few square meters isolated from the world.

.

For more information, call us at 93 840 27 77 or send an email to info@protectoragranollers.org