Sirope

[CATALÀ]

 • Any de naixament: Febrer 2019
 • Gènere: Mascle
 • Raça: Mesiz
 • Tamany: Gran

Faces i Scarlet:

Va arribar al refugi a mans de la seva propietària que no podia cuidar més d’ell. Feia dos anys que estava a una residència.
És un gos de mida gran, tan gran com el seu cor. Barreja de mastí, és un gos preciós.
Amb la gent és un amor. Molt i molt afectuós. Ha conviscut amb gats, tot i que al carrer, els empaita. Amb nens també molt bo. De moment a refugi està sol. Aviat li buscarem un bon company per tal que la soledat sigui menys dolorosa.
És molt net, ho fa tot al carrer. I a casa no trenca res.
Sirope ha vist com la seva vida s’ha acabat d’enfonsar i ell no ha pogut fer res per evitar-ho. I ara es veu sol i a una gàbia.
Busquem una bona llar per ell. És molt simpàtic i mereix trobar una família per sempre.

.

Per més informació truca al telèfon 93 840 27 77 o envia un e-mail a info@protectoragranollers.org


[CASTELLANO]

 • Año de nacimiento: Febrero 2019
 • Género: Macho
 • Raza: Mestizo
 • Tamaño: Grance

Llegó al refugio a manos de su propietaria que no podía cuidar más de él. Llev dos años en una residencia.

Es un perro de gran tamaño, tan grande como su corazón. Mezcla de mastí, es un perro precioso.

Con la gente es un amor. Muy cariñoso. Ha convivido con gatos, aunque en la calle, los persigue. Con niños también muy bueno. Por el momento en refugio está solo. Pronto le buscaremos un buen compañero para que la soledad sea menos dolorosa.

Es muy limpio, lo hace todo en la calle. Y en casa no rompe nada.

Sirope ha visto cómo su vida ha acabado de hundirse y él no ha podido hacer nada para evitarlo. Y ahora se ve solo y en una jaula.

Buscamos un buen hogar por él. Es muy simpático y merece encontrar a una familia para siempre.

Para más información llama al teléfono 93 840 27 77 o envía un e-mail a info@protectoragranollers.org


[ENGLISH]

 • Date of birth: February 2019
 • Gender: Male
 • Breed: Mixed
 • Size: Big

He arrived at the shelter in the hands of his owner who could no longer take care of him. He had been in a nursing home for two years.

He is a large dog, as big as his heart. Mastiff mix, he is a beautiful dog.

With people he’s adorable. Very very affectionate. He has lived with cats, although on the street, he likes to chase them. With children also very good. At the moment he is alone in the shelter. We will soon find him a good companion so that the loneliness will be less painful.

He is very clean, he does everything on the street. And he doesn’t break anything at home.

Sirope has seen how his life has completely collapsed and he has not been able to do anything to prevent it. And now he looks alone and in a cage.

We are looking for a good home for him. He is very cute and deserves to find a forever family.

.

For more information, call us at 93 840 27 77 or send an email to info@protectoragranollers.org