Balu

[CATALÀ]

 • Any de naixament: Març 2022
 • Gènere: Mascle
 • Raça: American Pitbull Terrier
 • Tamany: Mitja

Balu ens va arribar per un desnonament.

És molt bo amb les persones i és molt actiu i energètic. Quan surt de la gàbia aquesta amb molta eneria però a poc a poc durant el passeig es tranquil·litza.

Estem buscant una llar on sigui fill únic perquè no es porta gaire bé amb altres gossos a falta de socialització. Amb gats tampoc no és compatible.

Estem segurs que a una llar es relaxarà i estarà tranquil. Necessita una família que està disposada a donar-li molta activitat física i molts jocs.

.

Per més informació truca al telèfon 93 840 27 77 o envia un e-mail a info@protectoragranollers.org


[CASTELLANO]

 • Año de nacimiento: Marzo 2022
 • Género: Macho
 • Raza: American Pitbull Terrier
 • Tamaño: Mediano

Balu nos llegó por un deshaucio.

Es muy bueno con las personas y es muy activo y energético. Cuando sale de la jaula esta con mucha enería pero poco a poco durante el paseo se tranquiliza.

Estamos buscando un hogar donde sea hijo único por que no se lleva muy bien con otros perros a falta de socialización. Con gatos tampoco es compatible.

Estamos seguros que en un hogar se relajará y estará tranquilo. Necesita una familia que esta dispuesta a darle mucha actividad física y muchos juegos.

Para más información llama al teléfono 93 840 27 77 o envía un e-mail a info@protectoragranollers.org


[ENGLISH]

 • Date of birth: March 2022
 • Gender: Male
 • Breed: American Pitbull Terrier
 • Size: Medium

Balu came to us due to an eviction.

He is very good with people and is very active and energetic. When he leaves the cage, he is very energetic but little by little during the walk he calms down.

We are looking for a home where he is an only child because he does not get along very well with other dogs due to lack of socialization. It is not compatible with cats either.

We are sure that in a home you will relax and be calm. He needs a family that is willing to give him a lot of physical activity and a lot of games.

.

For more information, call us at 93 840 27 77 or send an email to info@protectoragranollers.org