Kid

[CATALÀ]

 • Any de naixament: Octubre 2019
 • Gènere: Mascle
 • Raça: Mestiç
 • Tamany: Gran

El Kid és un gos de mida gran (37kg) que va ser trobat juntament amb el seu germà. Tots dos estaven lligats a uns arbres darrere de les vies del tren. De seguida vam veure que eren gossos que havien estat tancats en algun lloc tota la vida.
El Kid i el Billy no sabien el que era món lluny d’aquell racó. No havien interactuat amb gossos ni persones, no sabien passejar amb corretja.

A la protectora han començat a descobrir un munt de coses: carícies, noves olors i estimuls, passejos i atencions. Són gossos insegurs amb tot allò que no coneixen, però mica en mica van fent progressos.
Es posa taan content quan veu que t’apropes cap a ell!  S’està tornant molt afectuós amb les persones: els petons, els mimos, que li gratin l’esquena… li encanta tot!
Amb els altres gossos, al no haver socialitzat mai, encara s’ha veure que tal reacciona i sobretot, fer bones presentacions.

Per més informació truca al telèfon 93 840 27 77 o envia un e-mail a info@protectoragranollers.org


[CASTELLANO]

 • Año de nacimiento: Octubrem 2019
 • Género: Macho
 • Raza: Mestizo
 • Tamaño: Grande

Kid es un perro de gran tamaño (37kg) que fue encontrado junto con su hermano. Ambos estaban atados a unos árboles detrás de las vías del tren. Enseguida vimos que eran perros que habían estado encerrados en algún sitio toda la vida. Kid y Billy no sabían lo que era mundo lejos de aquel rincón. No habían interactuado con perros ni personas, no sabían pasear en correa.

En la protectora han empezado a descubrir un montón de cosas: caricias, nuevos olores y estímulos, paseos y cuidados. Son perros inseguros con todo lo que no conocen, pero poco a poco van haciendo progresos. ¡Se pone taan contento cuando ve que te acercas hacia él! Se está volviendo muy cariñoso con las personas: los besos, los mimos, que le rasquen la espalda… ¡le encanta todo!

Con los demás perros, al no haber socializado nunca, todavía se ha visto que tal reacciona y sobre todo hacer buenas presentaciones.

Para más información llama al teléfono 93 840 27 77 o envía un e-mail a info@protectoragranollers.org


[ENGLISH]

 • Date of birth: October 2019
 • Gender: Male
 • Breed: Mixed Breed
 • Size: Big

Kid is a large dog (37kg) who was found together with his brother. Both were tied to trees behind the train tracks. We immediately saw that they were dogs that had been locked up somewhere all their lives. Kid and Billy didn’t know what a world away that corner was. They had not interacted with dogs or people, they did not know how to walk on a leash.

They have started to discover a lot of things in the shelter: caresses, new smells and stimuli, walks and attention. They are insecure dogs with everything they don’t know, but little by little they are making progress. He gets so happy when he sees you coming towards him! He is becoming very affectionate with people – kisses, cuddles, back scratches…he loves it all!

With the other dogs, having never socialized, it has yet to be seen how he reacts and above all, make good presentations.

.

For more information, call us at 93 840 27 77 or send an email to info@protectoragranollers.org